Att byta strategi

Nokias försäljning av Smartphones går trögt, och de har hamnat i ett läge där det är svårt att övertyga marknaden om deras produkter. Produkterna är kanske det bästa som finns just nu, men vad hjälper det. Det tar många år att jobba upp ett förtroende, men det kan raseras på ett ögonblick.

Ett annat bolag som också fått bekymmer är Apple, men där är det av andra orsaker. Konkurrensen till Samsung har hårdnat, och de tycks även ha fallit på eget grepp. Apples marknadsföring, och hela smartphones marknaden, är förknippat med förväntningar. Kunder vill konsumera kommande produkter inte det som idag finns på marknaden. De går därför inte och köper en redan känd modell, exempelvis Iphone4s, utan man väntar på kommande modell. Apple bygger sin telefon strategi på att komma med uppdateringar till telefoner ofta, medans nya telefoner är mer sällsynt. Konkurrenten Samsung kommer med nya modeller vart 6 månad och kan därmed tillfredställa kunderna med det ”nya”, och därmed behålla en hög förväntan på det kommande.

Utmaningen för Apple och Nokia ligger i att börja ompröva sina marknadsstrategier. För det som var ett vinnande koncept igår fungerar inte imorgon.

En ny aktivitets app

m4action ABhar tagit fram en ny app som heter akti. Akti är ett spel för att främja grupputveckling och fysiskhälsa på ett lekfullt sätt. Det går ut på att deltagarna ska förflytta sig mellan olika stationer med hjälp av en karta. Vid varje station ska deltagarna lösa en uppgift. Uppgifterna kan exempelvis vara rena kunskapsfrågor eller uppgifter där man tillsammans ska utföra en kombination av organisatoriska- , fysiska- eller kluriga- frågor. All information som deltagarna behöver finns i appen. Ledaren för spelet laddar upp den karta som skall användas, bestämmer var stationerna skall finnas och utformar uppgifterna. Sedan är det bara att ladda upp spelet till de Iphones, Ipods eller Ipads deltagarna. Måndagen den 23 juli, under femdagars orienteringen i Halmstad, kommer de att visa och berätta mer om denna app. Vad som känns spännande är kombinationen av lekfullhet, fysisk aktivitet och ett tävlingsmoment.

Digitalisera allt

20120613-203923.jpg

I Dagens kommunikativa samhälle med en rad teknokratiska lösningar ser en del företag fördelar i att digitalisera allt. Tyvärr är det ett fåtal av oss som är fostrade i det, även fast varje genaration blir mer och mer van användare av digitala system. En som tidigt förstod människans förhållande till det digitala området var Steve Jobs. Att enkelt kunna använda produkterna var det centrala, teknokratiskt orerande det sekundära. Idag har det lett till att Apple är världens starkaste varumärke.

Lösningen är inte att digitalisera allt, utan att skapa kommunikation mellan dig och dina kunder. För att det ska fungera behöver en del digitala områden konvertera till analoga signaler, då blir det begripligt för oss. Det innebär att telefonsamtal är att föredra före mejl, management by mejl funkar tyvärr inte. Personligt bemötande i telefonen är att föredra än de data röster som idag finns. Däremot kommer spoken-web utveckla det digitala området i en mer analog riktning.

Spoken-web

2 miljarder människor har tillgång till dator, men 5,5 miljarder har mobiltelefoner. Många av telefonanvändare är analfabeter så hur ska fler få tillgång till webben? Den frågeställningen hade IT tekniker i Indien sett och frågade sin arbetsgivare IBM, om de inte kunde utveckla ett system för mobiltelefonen. Det blev startskottet för spoken webb, som i sommar kommer lanseras i Indien och Kenya. Spoken-web är ett internet system utan visuella delen, det är der orala och auditiva som styr. I början var det teknikerna som utvecklade systemet, men sedan lade de ut öppna system för bybor runt om i Indien och då utvecklade sig media på ett annat sätt. Det började likna de sociala medierna och det fanns även tjänster som kunde kopplas till.

Vi har tidigare tagit upp hur nästa generation av sociala medier kommer att se ut och nu börjar det hända olika saker. Framförallt pågår det en utveckling i mobila system som är mycket spännande. Det som möjliggör detta är spridning och tillgång på mobila telefoner. Till exempel finns det cirka 300 000 toaletter, men 700 000 mobiltelefoner i Indien, vilket leder till olika sjukdommar och hög barnadödlighet. Toalettproblemet är mycket viktigt att komma tillrätta med, men kommer ta tid. Samtidigt som det på den mobila sidan sker det en enorm utveckling.

I Kenya är tillgång till mobiltelefon inget problem, däremot är el och mobila master en bristvara . I det sistnämnda fallet har mobilföretag löst detta genom att mobiltelefoner kan bygga upp intranät, tills det finns en telefon som ligger nära en mast att koppla upp sig mot. El ”köper” man i kiosker, man byter in sitt urladdade batteri och får ett nyladdat tillbaka. Alla dessa nya innovationer kommer även vi att kunna använda här i en snar framtid. Att inte kunna koppla upp sig är något som vi idag känner till även hos oss. Här kommer vi med all sannolikhet att se en förändringar. När ett auditivt webb system har börjat etablera sig, är det betydligt säkrare vid bilkörning än det som nu finns.

Alla nya tekniska inslag är till för att öka vår egen förmåga att vara mobil. För många är det även en fråga om överlevnad. Teknikutveckling går alltid snabbast hos dem som står inför ett svåra dilemman som behöver lösas. Där populationen är som tätas där finns även drivkraften till att utveckla nästa generation av det sociala mediet, och där kommer kanske vi att bli ett U-land om vi inte tar tillvara vår egena innovationer.

Samsung är nu störst..

För fjorton år sedan gav sig Samsung in i mobiltelefonsbranschen, det året blev Nokia nummer ett i världen i samma bransch. Idag är Samsung nummer ett och Nokia har blivit ned puttad till andra plats. De har förlorat 15 % av världsmarknaden vilket är oerhört mycket. Exempelvis har Apple 9% av denna marknad.

Mobiltelefonsmarknaden är extrem svår, snabbväxande och nyckfull. Tillverkarna måste vara fyllda med innovationer, disciplin, visioner och hunger. De två första sakerna har Nokia haft, men tyvärr har år av första plats släckt ned hungern och därmed har även visionen skadats.

När hungern avtar påverkas visionen mer i en förvaltande riktning. Är man i en snabbväxande bransch, där marknaden är i ständig förändring, är gamla segrar och dess historia ointressant. Medellivslängden på en mobiltelefon är 6 månader. Det innebär att med tillverkning av telefoner långtifrån sina hemma marknader och transporter kan telefonens halva livstid vara förbrukad innan den når slutkund.

En annan viktig del är lyhördheten mot marknaden. När smartphones kom såg inte Nokia den potentialen som fanns i denna produkt, vilket man förlorade på senare. Men kom ihåg att i vissa delar av världen kommer denna produkt inte fungera förrän den dagen elförsörjningen är löst. Vilket kan ta många, många år. Ser man till den afrikanska kontinenten är Nokia klart störst, på grund av att deras telefoner är energisnålast. Den begränsade tillgången till energi styr marknaden, och här kanske nokias chans finns att återta första platsen.

Samsung har hunger, disciplin, visioner och innovationer. Det sistnämnda är det som detta bolag har kvar att bevisa om de har. De har visat det när det gäller delprodukter som exempelvis utvecklande av skärmteknik. Sedan har de duktiga på att ”låna” av andra och förfinat koncepten ytterligare. De kommer med all sannolikhet att gå om Apple på deras egna produkter Smartphones och Ipad. Deras utmaning är om de kommer att kunna skapa samma innovationsdriv som både Apple och Nokia har haft, där finns det mer att bevisa.

Nedgången

Den tidigare världsledande mobiltelefontillverkaren, Nokia, har tappat sin placering första placering till Samsung. Nokia tappar 50% på smartphones sidan. Frågan är om de överlever. Det handlar inte längre om att ha en bra produkt, nej nu handlar det om att skapa förtroende för sin produkt. Men det är mycket sent och svårt att vända, så frågan är om de kommer igen.

Crossower

I början av 2000-talet när den digitala musiknedladdningsformen blev möjlig trodde man att de stora aktörerna skulle dö ut. När den illegala nedladdningen tog fart trodde man också att dessa aktörer skulle dö ut, men så blev det inte. Idag tjänar man mindre pengar på själva produkten, musik, men man tjänar desto mer på distributionen. Att jaga fildelare har varit inne i ett antal år, men samtidigt har bolagen byggt om sin verksamhet så att detta fenomen inte ska spela så stor roll. Trenden är att börja tjäna pengar på det som levererar musiken och det öppnar upp för fler aktörer. Det blir även mer intressant för där kan ”crossower områden” uppstå, vilket skapar utrymme för nya och mer spännande produkter.

Ett exempel på ”crossower produkter” på app-sidan är Möbelriket. Beställare är Möbelriket som består av några företag och kommuner som samverkar omkring design och möbelhistoria från de Småländska skogarna. Information ges om plats, öppettider mm av: antikhandlare och loppmarknader, hotell och restauranger, butiker, turistbyråer och banker, tillverkare, fritidsaktiviteter och fasta utställningar. Företaget som har tagit fram Appen är m4action AB och till sin hjälp har de haft Hans Falk, som har varit med och byggt upp organisationen runt o-ringen.

Appen innehåller både information och karta, där du enkelt följer olika vägar och får förslag på öppet tider etc. Det jag gillar med Appen är tydligheten och kartinformationen, lätt att hitta, allt samlat etc. Det jag skulle vilja se mer av är det som finns i nästa generation. Jag vill kunna ha en dialog med min app. Kunna gå in på olika loppmarknader, se vad det finns för saker, kunna bjuda via smartphones, kunna boka vandrarhem på Smartphones etc. Jag vill kunna använda den till allt utan behöva ta fram datorn eller bryta surfandet för att ringa. Jag tycker det är intressant när olika expertisområden möts för att skapa, ta fram nya produkter och skulle vilja se mer av det. Har ni förslag på andra Apptillverkare så skicka in dem.

Rätt betalmodell

Jag skrev för några månader sedan i denna blogg om paketering och prissättning. Att det är svårt visar det förslag som Telia vill genomföra. De tillkännagav, för några dagar sedan, att de kommer avgiftsbelägga IP telefoni tjänster som exempelvis Skype, vilket de redan har gjort i Spanien. Orsaken är att man ser fler och fler appar komma, där det går att ringa gratis. Konsekvensen kommer bli att kunderna överger dem för andra operatörer, och andra operatörer kommer inte vilja följa med. Förslaget stötte även på problem politiskt där man menar på att det är ett intrång på den personliga integriteten.

Att telekom bolag vill tjäna pengar är inget konstigt och att de ser att det finns hot som minskar deras vinster, när kunder ringer ”gratis”, är heller inte märkligt. Däremot är det mycket besynnerligt att prissättningen för mobiltelefoni bygger på en myt. Myten är uppdelad i två delar. Den ena är att ju längre ett samtal är ju dyrare, och den andra är att utlandssamtal ska kosta extra pengar dessutom är det olika taxor där länder “längst bort” kostar mest. Fakta är att 75% av alla samtal sker över det fasta telefon nätet, samma nät som data trafiken använder. Det innebär att kostnaden för att skicka ett meil till Kina är den samma som att ringa dit, men den ena är gratis och den andra får du betala för. Pratar vi sedan om Facebook, där du kan lämna information i timmar gratis blir det än mer befängt.

Varför det ser ut som det gör är att olika myter har fått styra branschen och när vinsterna ändå har varit har man inte medvetet sett hur prissättningen ska ske. Konsekvensen har blivit att en del av det mobila surfandet är felpaketerat och därmed är priset fel.

En annan viktig faktor är att när mobiltelefonen kom var den en premium produkt. Det var enkelt att ta ut mycket höga pengar för att använda denna exklusiva produkt. Den första mobiltelefonen jag köpte var i början av nittiotalet, en Motorola stor som ett strykjärn. Det kostade 5-6 kronor/minut att ringa med och dessutom var uppkopplingskostnaden 3-4 kronor per samtal. När mobiltelefonen mer och mer började använda sig av det fasta nätet, blev vinsterna enorma i telekom bolagen. Priserna började först gå ned i samband med 3G lanseringen då fler bolag kom in på marknaden, men myten om själva ringandet behöll man.

Idagens nya kommunikationslandskap som håller på att breda ut sig, vet man inte längre vad det är som kostar. Det Telekombolagen vet är att de har investerar 40 miljarder kronor i det trådlösa nätet och det måste man hämta hem. Sedan vill olika kapitalbolag som är delägare i dessa bolag ha en avkastning på 20% per år, för att det anses vara en lyckad affär. I takt med att nya aktörer börjar komma in på den mobila marknaden, tvingas Telekombolagen ta reda på vad deras produkter kostar. Samtidigt är det ett ständigt priskrig som pågår mellan olika leverantörer, mot en kundgrupp som är mycket illojala mot s ina leverantörer, så uppgiften att ta ut rätt kostnader för rätt produkt är mycket svår.

Vi går emot att ringandet kommer bli gratis och skillnaden mellan att använda socialamedier eller att ringa kommer prismässigt inte vara någon större skillnad.  Lösningen är enkel och det är att börja bygga trovärdighet och lojalitet mot sina kunder. Där den typen av visioner och mål blir överordande de ekonomiska vinstintressena, annars kommer tillslut företaget att dö ut, på samma sätt som en tjärn som inte längre får någon tillströmning av vatten.

Mobila surfandet ökar..ökar

Under de senaste åren har mängden datatrafik ökat kraftigt i svenska mobilnät. Under första halvåret 2011 ökade datatrafiken med 92 procent jämfört med samma period 2010 och idag finns cirka 4,8 miljoner smartphones i Sverige. Även efterfrågan på surfplattor ökar, under 2012 beräknas det att säljas 290 000 surfplattor i Sverige.

Hur påverkar det våra IT vanor?

Lite olika. bland annat ökar läsplattorna, Ipads i förhållande till vanliga traditionella datorer. Orsaken handlar inte om att vara praktisk utan mer om att kunna vara mobil. En platta är mer mobil, än en bärbar dator, som i sin tur är mer bärbar än en stationär dator. Vilken produkt lämpar sig bäst att jobba vid, ergonomiskt, så är det nästan i alla fall den sistnämnda och plattan är allra sämst. Däremot är friheten något som stimulerar kreativiteten, där köper man till ett mobilt skrivbord till Ipaden, och därmed har man skapat en hybrid-bärbar-dator, som känns oerhörd fri från det gamla.

Vad blir nästa steg?

Med all sannorlikhet är det  inget som ergonomiskt blir bra för oss. Rent tekniskt kommer det att vara sämre än de alternativ som redan finns. Frihet, mobilt och enkelt kommer vara det centrala i nästa generation. Tunnare läsplattor lär komma först, sedan kommer grafen tekniken slå igenom. Vad som då kommer att ske det vet ingen. Prognosmakarna kommer att vara många, men de har alltid haft fel, så den som lever få se…

En app som är en app som……

Den första generationens app som kom var en förlängning av traditionell hemsida, ren informativ, fast riktad till det mobila surfandet, och kostnaden för framtagande av produkten var mycket hög och är det fortfarande. Indien, som snart kommer att växa om Kina, har kommit långt på innovativa lösningar inom IT. Ett exempel är att man streamrar cricket matcher direkt på nätet. Vem som helst kan var som helst följa med det. Kostnaden för kunden är mycket låg. Appar som blir appar, ungefär som kompendium inför en konferens. De produceras enbart för en konferens och slutar sedan att vara verksamma. Strategin bakom det hela kommer att bli mer och mer väsäntligt. Hur ska man veta vad man ska ha?

För någon vecka sedan besökte jag ett företag som skulle bygga en ny hemsida. Vid det första anslaget insåg jag att de inte visste vad de ville ha. Strategier och planer för marknader var inte klara och skulle de i det läget köpa en hemsida kan det bli vad som helst. Komplexiteten i de nya marknadskanaler som kommer gör att företag tjänar stora pengar på att ta hjälp på ett tidigt stadium för att få ”marknadskanalsystemet formsytt” för sitt företag. Tänk efter det finns redan i andra branscher. Inredare som hjälper folk att ska hem, stylister för att kunna påverka försäljningen vid hem som ska säljas etc. DimroInoo ser att det sociala media området går åt samma håll för det sparar pengar.